Kalendarz Przyjaciółki 1961.pdf

(18766 KB) Pobierz
%
Wstąp
Milenium pragniemy 'J,-
wspomnieć choć kilku słowami o ko- -fli
bietach minionych stuleci.
jf
A było ich niemało przecież: uro-
dziwych i mądrych, dzielnych i
sław- gJ
f
nych białogłów, które dobrze zasłu-
żyły się historii, kulturze i nauce
f | |
swego kraju.
Nie starczy miejsca, by o wszyst-
M
kich pisać. Ale zapamiętać niektóre
44.
tylko, dostrzec je poprzez wieki od-
•'
dalenia
trzeba i godzi się.
w#
3
STYCZEŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N
P
W
Mieczysława — N o w y
Makarego
Genowefy, Danuty
Eugeniusza, Grzegorza
Edwarda, Telesfora
Trzech
Lucjana
Seweryna
Juliana, Antoniego
Jan a, Wilhelma
Honoraty, Feliksa
Benedykta, Arkadiusza
Weroniki, Bogumiły
Feliksa, Hilarego
Paw ła, Izydora
Marcelego, Włodzimierza
Antoniego — Wyzwól. Warszawy
Małgorzaty,
Boguchwały
Mariusza, Henryka
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Jarosław a
Wincentego, Anastazji
Rajmunda, Ildefonsa
Tymoteusza, Felicji
Pawła, Miłosza
Polikarpa, Pauliny
Jan a, Mateusza
Piotra, W alerego
Franciszka, Zdzisława
M acieja, M artyny
Jan a, Ludwńka
Króli
Rok
S
C
P
S
N
P
W
S
C
P
S
N
P
W
S
C
P
S
N
P
W
S
C
P
S
N
P
W
Bój się w styczniu wio
sny, bo marzec zazdro
sny.
4
CHRZESTNA
977
W
którym roku się urodziła...
kroniki
milczą. A milczą chyba nie dlatego, żeby ów­
czesne (sprzed 1000 lat!) kobiety znały już
sztukę sprytnego zatajania swego wieku, ale
z
zupełnie innych przyczyn. Wszakże umie­
jących pisać było owego, wczesno-średnio-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin