Kalendarz Przyjaciółki 1962.pdf

(19750 KB) Pobierz
w
CENTRALA H A N D L O W A SPRZĘTU R O L N I C Z E G O
Warszawa, ul. Piękna 68, łel. Ś40-01
i n f o r m u j e
i
-
z a o p a
<
* d o r a d z a
Ц
W
KRAJOWE
I
J R
1
T O W A N E
L >1
Ш
ciągniki
i silniki rolniczej-fi
m aszyny
�½ в
i narzędzia rolnicze
przyczepy rolnicze
urządzenia
i
artykuły
ane
techniczne
ło iy s k a
toczne
— części wym ienne do wszystkich typów
ciągników , silników, m aszyn i narzędzi rol­
niczych
za
pośrednictwem
wojewódzkich PRZEDSIĘBIORSTW H A N D LU SPRZĘTEM RO LN I­
C Z Y M i podległych im Składnic Rejonowych, których adresy wymie­
nione sq na str. 8 0 —81
л
Л
I
/
■ •V
ѵ
/
Poniedziałek
Wtorek
1
NOWY ROK
Czwartek
2
MAKAREGO
Piątek
Sobota
Niedziela
4
EUGENIUSZA
Poniedziałek
5
TELESFORA
Wtorek
6
MELCHIORA
Środa
7
LUCJANA
Czwartek
8
SEWERYNA
Piątek
9
JULIANA
Sobota
10
WILHELMA
Niedziela
11
HONORATY
Poniedziałek
12
BENEDYKTA
Wtorek
13
WERONIKI
Środa
14
HILAREGO
Czwartek
15
IZYDORA
Piątek
16
MARCELEGO
Sobota
17
WYZW.
WARSZAWY
Niedziela
18
BOGUCHWAŁY
Poniedziałek
19
HENRYKA
Wtorek
20
FABIANA
środa
21
AGNIESZKI
Czwartek
22
WINCENTEGO
Piątek
23
ILDEFONSA
Sobota
24
TYMOTEUSZA
Niedziela
25
MIŁOSZA
26
PAULINY
Wtorek
27
JANA
Śred.
28
WALEREGO
29
FRANCISZKA
30
MARTYNY
31
LUDWIKA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin