37 BT-Ewangelia wg sw.Marka 2006.pdf

(49723 KB) Pobierz
Ewangelia wg św. Marka
PISMO
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
biblia
cysiĄaeciA
EWANGELIA
WEDŁUG ŚW. M ARKA
W PRZEKŁADZIE Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ
BIB L IST Ó W POLSKICH
Z IN ICJATYW Y BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH
http ://chomikuj .pl/KosciolKatolicki
http://chomikuj.pl/WiDI19
WYDANIE PIĄTE
NA NOWO OPRACOWANE I POPRAWIONE
ILUSTROW ANE
skan WiDI19
PALLOtTTNUM
HACHETTE
BIBLIA TYSIĄCLECIA
WYDANIE ILUSTROWANE
Tekst na podstawie Wydania Piątego
REDAKTOR
Ks. Kazimierz Dynarski SAC (t)
Maria Przybył
REDAKCJA NAUKOWA
O. Augustyn Jankowski OSB (t)
Ks. Lech Stachowiak (f), Bp Kazimierz Romaniuk
Ks. Tomasz Hergesel, Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
PRZEKŁAD
O. Walenty Prokulski TJ
WYBÓR ILUSTRACJI I KOMENTARZE
Ks. Michał Janocha
Irina Tatarova
IMPRIMATUR
Poznań, dnia 29 marca 2005 r., N. 1622/2005,
t Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański,
Ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Ilustracje: EAST NEWS
Projekt okładki: Maciej Sadowski
Ilustracje na okładce:
Wjazd Jezusa do Jerozolimy, rycina XIV wiek (przód)
Czterej ewangeliści, Pieter Aertsen, Suermondt-Ludwig, Museum akwizgran (tył)
© Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2007
© Copyright for this edition by Hachette Livre Polska sp. z o.o., Warszawa 2007
KONTAKT Z CZYTELNIKAMI I PRENUMERATA
tel. (067) 210 86 50
WYDAWNICTWO PALLOTTINUM
Al. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań 2
skr. poczt. 23
tel. (061) 867 52 33, faks (061) 867 52 38
www.pallottinum.pl,www.biblia.pl
KOLEKCJA HACHETTE
Hachette Livre Polska sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
tel. (022) 536 49 20 lub 22, faks (022) 536 49 21
Skład i łamanie:
Page Graph -
Izabella Dolińska, Warszawa
Druk: Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., Olsztyn, Polska
ISBN 978-83-7448-347-6
EWANGELIA
WEDŁUG ŚW. MARKA
Św. Marek Ewangelista
Fragment kompozycji
Deesis,
mozaika,
X III wiek, bazylika San Marco, Wenecja.
Bazylika San Marco w Wenecji jest najbardziej
znaną świątynią poświęconą św. Markowi
Ewangeliście. Większość mozaik w taki czy inny
sposób naśladuje tradycyjne kompozycje
bizantyjskie lub przynajmniej nawiązuje do nich.
Zamieszczony tu fragment przedstawia autora
Ewangelii skłonionego w pokornej modlitwie
przed Chrystusem, który trzyma otwartą księgę
Pisma. Całość jest wzorowana na schemacie
D eesis
, ikonograficznym archetypie
modlitwy błagalnej.
Św. Marek Ewangelista
Mozaika w apsydzie, X III wiek, bazylika San Marco, Wenecja.
W apsydzie, jednym z uprzywilejowanych miejsc przestrzeni sakralnej, nie mogło zabraknąć
przedstawienia patrona świątyni. Sw. Marek jakby wychodzi na spotkanie wchodzących
do prezbiterium; szerokim gestem ofiaruje nam swoją Ewangelię, którą z szacunkiem trzyma
w osłoniętej dłoni, oraz zaprasza do uczestnictwa w największej tajemnicy, jaką jest Eucharystia,
sprawowana tu właśnie.
/v
y\
yk
y\
4
EWANGELIA WEDŁUG ŚW MARKA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin