Wywiad z Jezusem i jego bliskimi 2013.11.04.txt

(1 KB) Pobierz
Sprawdzanie energetyki ciała i zwiększanie dopływu energii.
Pytania do Jezusa.
Ważnoć połšczenia z duszš.
Osišgnięcie niemiertelnoci ciała.
Fałszowanie wiedzy przez Kociół, nazwanie duszy ojcem, bogiem.
Ważniejsze od nazwy jest odczuwanie duszy.
Nie ma winy, kary i nagrody, jest czyste dowiadczanie.
Powstawanie programów kłamstwa u księży.
Gdy dusza naradza się na nowo, programy powracajš do niej.
W momencie zrozumienia dusza uwalnia się od programów.
Wpływ oczyszczania ciała na człowieka.
Spotkanie się z duszš Apoloniusza z Tiany.
Wiedza i wiadomoć odbierana jako zagrożenie.
Dowiadczenie życia i nieosšdzanie go.
Spotkanie się z duszš Szymona Maga.
Zgłębianie umiejętnoci ciała, m.in. lewitacji. 
Medytacja metodš na natłok myli.
Jednoć, kolektywna wiadomoć.
Umiejętnoci Szymona Maga.
Spotkanie się z duszš nazywanš przez ludzi jako w. Paweł.
Spotkanie się z duszš Marii Magdaleny.
Poznanie jej znaczenia bycia przy Jezusie.
Maria Magdalena jako symbol równoci kobiety i mężczyzny.
Wzór dbania o relacje międzyludzkie, harmonię.
Jezus i Maria Magdalena jako ideał zwišzku kobiety i mężczyzny.
W dwóch osobach jest jedno.
Rozmowa z Mariš i Józefem, opiekunami Jezusa.
Spotkanie z biologicznymi rodzicami Jezusa.
Złšczenie się wiadomoci Jezusa z duszš dziecka.
Stopniowe przejawianie się prawdy i wiedzy.
Rzeczywiste istnienie Judasza pod imieniem Piotr.
Zbudowanie Kocioła na Piotrze - zdrajcy Jezusa.
Mimo, że się błšdzi nie można być potępionym i można być więtym.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin