Biuletyn Rady Jezyka Kaszubskiego 2013.pdf

(4350 KB) Pobierz
2013
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2013
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2013
Gduńsk 2013
Nôùkòwi redaktor:
Édward Breza
Redaktor tomù:
Bòżena Ùgòwskô
Kòrekta pòlsczich tekstów:
Bòżena Ùgòwskô, Danuta Pioch
Kòrekta kaszëbsczich tekstów:
Bòżena Ùgòwskô, Danuta Pioch
Graficzné òbrobienié i projekt òbkłôdczi:
Pioter Geisler
Copyright by Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Gduńsk 2013
ISSN 1899-4318
Wëdôwca:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
sz. Straganiarskô 20–23, 80–837 Gduńsk
tel. 58 301 27 31, fax 58 346 26 13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji
Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
Redaktor naukowy:
Edward Breza
Redaktor tomu:
Bożena Ugowska
Korekta tekstów polskich:
Bożena Ugowska, Danuta Pioch
Korekta tekstów kaszubskich:
Bożena Ugowska, Danuta Pioch
Opracowanie graficzne i projekt okładki:
Piotr Geisler
Copyright by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Gdańsk 2013
ISSN 1899-4326
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Ul. Straganiarska 20–23, 80–837 Gdańsk
tel. 58 301 27 31, fax 58 346 26 13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Spisënk zamkłoscë / Spis treści
Édwôrd Bréza
Przedsłów
.........................................................................................................................
Edward Breza
Wstęp
................................................................................................................................
9
11
ÙCHWÔLËNCZI RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
......................... 13
ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2013 Z DNIA 17.05.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY ZE SŁOWIZNĄ MEDIALNĄ......................
ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2013 Z DNIA 17.05.2013 r.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY ZE SŁOWIZNĄ ÒDNÔSZAJĄCĄ SÃ
DO CHÒWANIÔ ZWIERZÃTÓW .....................................................................................
UCHWAŁA NR 3/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY Z WËKÙSTRZENIM DODOMÙ ..............
ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY ZE ZBIÉRACTWÃ .....................................
ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY Z GÒSPÒDARZENIM ..............................
ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
W SŁOWIZNIE RELIGIJNY I ÒBËCZAJOWI
1. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z NAZWAMA BÒŻÉGÒ SËNA.......................................
ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
W SŁOWIZNIE RELIGIJNY I ÒBËCZAJOWI
2. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z TEÒLOGICZNYMA
I LËTERACCZIMA ÒKRESLENIAMA DËCHA SWIÃTÉGÒ ..................................................
ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY Z LËDOWĄ MEDICYNĄ ..........................
14
20
25
28
33
40
44
46
UCHWAŁY RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
.................................................. 53
UCHWAŁA NR 1/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ ZE SŁOWNICTWEM MEDIALNYM ...............
UCHWAŁA NR 2/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R.
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ ZE SŁOWNICTWEM
ODNOSZĄCYM SIĘ DO HODOWLI ZWIERZĄT..............................................................
54
60
Zgłoś jeśli naruszono regulamin