Roman - Zrozumieć samego siebie 17.03.13.txt

(3 KB) Pobierz
Odwołuję się, łšczę lustrem moje serce, umysł z sercem wszechwiata.
Unikanie manipulacji przez byty, podczas sczytywania wielopoziomowych informacji.
Byty jako forma energetyczna, posiadajšca pewne informacje.
Międzywymiarowa symulacja, rozwoju swojego Wszechwiata.
Rozpatrywanie wszystkiego z poziomu obserwatora, bez fascynacji powstałymi odkryciami.
Patrzenie z poziomu uniwersalnego obserwatora wewnętrznego.
Unikanie sytuacji, interpretacji otrzymanych informacji przez ograniczony umysł.
Odpowiedzialnoć za używanie intencji, jako stwórcy w tobie.
Ewoluowanie wielopoziomowej całoci do wyższej wiadomoci.
Kod liczby 144, łšczšcej nas z energiš Praródła, niemajšcego poczštku ani końca.
Tworzenie potęgi Templariuszy, wykorzystujšcych wiedzę duchowa.
Archiwizator i główny architekt Matrixa.
Postępowanie w procesie pełnego wiadomego tworzenia.
Błędne pojmowanie procesu rozwoju duchowego, dziecko jako nauczyciel dorosłego.
Powielanie przez dziecko, narzuconych mylokształtów rodziców, opiekunów.
Tworzenie biocybernetycznego człowieka, poprzez różne nowoci technologiczne.
Panikowanie systemu manipulacji, podczas publikowania wiedzy na temat jego działania.
Stan nieustalony dla matriksa, jest uznawany jako wirus, potencjalne zagrożenie.
Płytkoć i fragmentarycznoć pojmowania oficjalnej fizyki, bez uwzględnienia całoci istnienia.
Fraktalny wzór na nieskończonoć nieskończonoci wszechwiata.
Obrona systemu, poprzez zmianę strumienia wiadomoci i poddanie ciebie obserwacji.
W warunkach kwantów plazmy 1x0=3.
Zapisywanie informacji w kodzie binarnym, przez statki grawitacyjne.
Używanie kodów Grabowoja w obliczeniach technologi anty-grawitacyjnej.
Używanie symulowanych, binarnych, wielopoziomowych modeli, przejawionej rzeczywistoci.
Sterowanie mentalne statkiem grawitacyjnym.
Umiejętnoć telepatycznego szybkiego przepływu informacji, z poziomu pierwszego obserwatora.
Celowe opracowywanie programów, degradujšcych rdzennš ludnoć ziemi.
Używanie sekwencji liczbowych, do kodowania naszej rzeczywistoci.
Wielowymiarowe widzenie.
Wzrastanie możliwoci, różnych wariantów rzeczywistoci.
Technika zamieniania cyfr na obrazy.
Kod binarny tworzy pewne sekwencje, częci obrazów, projektów.
Korelacja zmian, zachodzšca na wszystkich poziomach rzeczywistoci.
Zmiana parametrów własnej przestrzeni, wpływa na zmianę pozostałych przenikajšcych się przestrzeni.
Dopóki czego nie zaakceptujemy, uznamy całym sobš, to tego nie możemy dowiadczyć.
Wejcie w stan głębokiej ciszy i spokoju, przekraczanie stanu własnego istnienia.
Istnienie w samospełniajšcych się programach wierzeń.
Jeli jeste poza wszystkim, to żaden mylokształt nie ma na ciebie wpływu.
Odpowiedni moment w kalendarzu Majów, na przeprowadzenie takiej rozmowy.
System cały czas weryfikuje cię poprzez ciało, jak gospodarujesz swojš energiš.
Dowód na manipulację liczbš 666, stanu nieustalonego.
Propagowanie wiedzy, eliminujšcej manipulujšcych oszołomów.
Każdy z nas może być kim chce, wchodzšc w każdy program.
Burzenie wiatów cudzych iluzji, wierzeń, aby móc dostrzec prawdziwego samego siebie.
Zbieranie dowiadczeń aby zrozumieć, że żadne z nich nie jest czym stałym.
Demonizowanie postaci, której sposób mylenia nie jestemy w stanie zrozumieć.
Obrona systemu poprzez przypisywanie własnych cech osobie, którš się krytykuje.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin