Iza - Następne doświadczenie 17.01.02.txt

(2 KB) Pobierz
Odblokowanie kobiecej sfery intymnej.
Podporzšdkowywanie się zasadom, sprawiajšcym że jestemy nieszczęliwi.
Wymuszanie na partnerze okrelonych zachowań.
Dowiadczam czego żeby to zrozumieć.
Wypowiadanie zbuntowanych inkarnacyjnych pragnień.
Wypracowanie przez niewidomych, nowego sposobu postrzegania.
Umiejętnoć zamykania kolejnego dowiadczenia.
Powtarzajšc w kółko te same błędy, tworzysz cierpienie.
Poddanie się naturalnym cyklom biologicznym.
Im szybciej odpuszczamy naszym winowajcom, tym lepiej się czujemy.
Nie dopuszczaj aby była uzależniona od cudzej decyzji.
Milcz i pogod się z sytuacjš a spotęgujesz swojš moc.
Popatrz na swoje dowiadczenie z innego punktu widzenia.
Chciwoć wprowadza nieuczciwoć.
Tam gdzie co tracisz i odpuszczasz, zyskujesz w innym dowiadczeniu.
Odgrywanie życiowych ról zaplanowanego dowiadczenia.
Postawienie się w roli obserwatora rozgrywanej iluzji.
Powstawanie programów emocjonalnych, ujawniajšcych się w następnych wcieleniach.
Umiejętnoć bagatelizowania, nie zamartwiania danš sytuacjš.
Nie obwiniaj się że czego nie rozumiesz, zasilajšc w ten sposób swoje programy.
Każda emocja która w nas powstanie, działa przeciwko nam.
Do zasilenia programu który jest w tobie, potrzebna jest nasza energia.
W danej sytuacji, uruchamia się program zwracajšcy uwagę, aby zwrócił na niego uwagę.
Gdy my odpuszczamy, przestajemy zasilać program i wtedy próbuje on nami manipulować.
Giniesz od tego czym wojujesz.
Im więcej co chcesz utrzymać, tym więcej na to powięcasz energii.
Jeli jeste na luzie, masz wszystko a za czym biegasz, cišgle ci to ucieka.
Musisz być całkowicie wiadomš istotš, aby nie wkręcić się w emocjonalne zależnoci.
Dobrze umieć sobie odpowiedzieć na pytanie; co by zrobił po drugiej stronie?
Jeli staniesz się fanatykiem jakiej idei, tracisz wszystko.
Jeżeli w nic nie wierzysz i nic cię nie obchodzi to jeste szczęliwa.
Przyzwyczajanie dzieci do niewłaciwych nawykowych zachowań.
Oczyszczanie organizmu ziołami z nagromadzonych pasożytów.
Dieta oparta na różnych produktach.
Produkty żywnociowe z niestrawnymi dodatkami.
Im bardziej badasz iluzję, tym więcej masz niewiedzy.
Zapętlenie się we własnych, jedynie słusznych prawdach.
Staraj się być biernym obserwatorem, nie wdajšc się w zbędne tematy.
Przejmij kontrolę nad swoim umysłem, aby nie absorbował twojej uwagi.
Uwolnienie stresu z własnego serca.
Zastrzelenie wytworu własnej wyobrani.
Odczuwanie różnych poziomów wiadomoci.
Pozostanie w ciszy i spokoju z poczuciem że ma się wszystko.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin