Krystian Defer-Mag jest w tobie.pdf

(415 KB) Pobierz
1
Krystian Defer
Mag jest w tobie
Z powrotem do natury; na drzewa, małpy!
J. J. Rousseau
2
Spis Treści:
Wstęp …................................................................................ 4
I Filary zdrowia …................................................................. 7
Ciała energetyczne
Procedury oczyszczania organizmu
Suplementacja
II Promieniowanie kształtu …............................................... 30
Pole Morficzne
Kolory Pran
Energetyczny Jogging
III Wahadełko ….................................................................... 35
Wykrywacz kłamstw
Poznanie zdania podświadomości
IV Huna …............................................................................ 40
Podział osobowości
7 zasad Huny
Ho'oponopono
Huna jako filozofia życia
V Ezoteryka a Fizyka kwantowa …...................................... 46
Poziom Unitarny a Poziom Rzeczywisty
Paradoks kota Schrodingera
Indeterminizmu
Twierdzenia Gödla, kryzys racjonalizmu
VI Unerwienie wegetatywne …............................................ 54
Świadomość, podświadomość, nadświadomość
Uszkodzenia w unerwieniu wegetatywnym
3
Gimnastyka psychotroniczna
VII Działanie energetyczne ….............................................. 67
Choroby jatrogenne
Placebo,nocebo
Choroby przewlekłe
VIII Medycyna Holistyczna …........................................... 73
BSM
Evelyn Monahan i metoda psychotroniczna
Kryształy, stożki,piramidki
Gorczyca biała – cudowne Panaceum
Relaksacja
Uzdrawianie praniczne, Reiki, bioenergoterapia
IX Woda …........................................................................... 89
Masaru Emoto
Woda strukturowana
Woda utleniona
X Prawo Przyczynowo-skutkowe a dywinacja …............. 94
Determinizm czy indeterminizm
Dywinacja
XI Najskuteczniejsze terapie. Medycyna kwantowa.......... 98
Wielopak metod
Metoda dwupunktu
XII Dobry Bóg …................................................................ 103
Implikacja etyczna
Powstanie Złapaliśmy
Dobrzy ludzie wierzą w Boga
4
Wstęp
Niniejsza publikacja nie jest żadnym poradnikiem zdrowia,magii, ezoteryki.
Jest tylko pewnym subiektywnym spojrzeniem na tego typu zagadnienia.
Pamiętaj,Szanowny czytelniku,o tym, iż w naszym kraju zgodnie z prawem mogą
leczyć i udzielać porad medycznych tylko dyplomowani lekarze, a ja nie jestem
lekarzem, więc to,co tu piszę, w tym świetle proszę nie traktować jako porady
medycznej. Ponadto w innych zagadnieniach, to ja nie roszczę sobie żadnego
tytułu,by kogokolwiek pouczać. Nie jestem też wybitnym znawcą w niektórych, w tej
publikacji poruszonych, tematach. Staram się tu jednak, w tej publikacji,rozjaśnić
pewne aspekty współczesnego spojrzenia na życie. Wszak mamy Erę Wodnika. New
Age już na dobre rozgościł się po obu stronach Atlantyku. I to, co tu piszę,mnie
osobiście bardzo interesuje, zaciekawia,dziwi. Mamy teraz głęboki kryzys
racjonalizmu w naukach teoretycznych. Nie w praktycznych, bo tu przecież mamy
stały postęp techniki,informatyki. Lecz, cóż się okazuje, wraz z postępem
technicznym nauka teoretyczna, czyli fizyka teoretyczna i matematyka, coraz
bardziej zaczynają się przybliżać do mistyki. Taki mały paradoks. Następuje też
pewien kryzys wiary,ale tylko tej zdogmatyzowanej. I ludzie odkrywają, jak gdyby
na przekrój sztywnym dogmatom, inne aspekty Absolutu. Tyle lat,wieków wszak
panowała pełna dominacja Biblii na płaszczyźnie wiary. Dzisiaj jednak ludzie
zaczynają traktować tę Świętą Księgę raczej za pewien zbiór alegorii i przypowieści.
A przecież jeszcze nie tak dawno traktowano wszystko co w Biblii za absolutną
objawioną Prawdę. Moim celem nie jest podążanie tą ścieżką krytyki wiary. Sam,
choć nie jestem Żydem,uważam osobiście,iż najwłaściwszym podejściem do wiary
jest postawa Saduceuszy. Tylko nie w tym ich przyjmowaniu Tory za Absolutną
Wiarę, ale tylko w tym sensie,iż uznawali oni, że człowiek żyje tyle ile ma do
przeżycia na tym łez padole. Owszem Bóg stworzył Świat,lecz osobiście nie wierzę
w ostateczne życie po śmierci. Lecz w każdym aspekcie rzeczywistości można
dopatrzyć się wielkości Absolutu. Nie jest to też,moim zdaniem, sprzeczne z
uznawaniem takich zjawisk i procesów jak Plan Astralny, Pole Morficzne, Kronika
Akaszy, czy nawet do pewnego stopnia Reinkarnacji, itd..
No bo taki jest bogaty właśnie Nasz Świat. Nasze zmysły nie ogarniają tego całego
bogactwa. Trzeba rozbudzić w sobie nie tylko racjonalne i logiczne myślenie, ale
także intuicję i tolerancję odmienności. Podstawowym dla mnie osobiście pojęciem
jest Energia. Pytaniem jest, co niektórzy okultyści i ezoterycy sugerują, czy to pojęcie
jest adekwatne z pojęciem Świadomość? A w ogóle, co to jest Świadomość? Okazuje
się bowiem na polu biologii,iż najprawdopodobniej tym obszarem w naszych
mózgach ,które jest odpowiedzialne za manifestację Świadomości Indywidualnej
5
człowieka, jest Twór Siatkowaty. Ale,o zgrozo! a może : na szczęście, jest to część
mózgu jedna z najstarszych ewolucyjnie. I podobne struktury występują w mózgach
wszystkich kręgowców. Miały je także dinozaury. A to znaczyłoby tyle, że
Świadomość jest dość powszechna w przyrodzie. Jak pisałem,wszak okultyści
uznają, że Energia i Świadomość,to to samo. Nie bez powodu w Hunie i w
Hermetyzmie uznaje się, iż Energia podąża za Uwagą.
Czytając tę publikację,mniej na uwadze, Szanowny czytelniku, że moim celem jest
głównie zainteresowanie Cię zagadnieniami w niej zawartymi. Nie chcę, jak już
pisałem, na Ciebie wywierać wrażenia wszystkowiedzącego, choć, przyznaję, że styl
mojej narracji może tak sugerować.
Moje zainteresowanie paramedycyną wynika z własnego doświadczenia. Moje
poszukiwania na tym polu były dość długie,i podejrzewam już dla mnie na
zawsze( póki żywota) będę drożył ten temat. Zresztą każdy, kto wytrwa w tym
trudzie i przeczyta tę publikację, zorientuje się, iż autor, czyli ja,musi mieć jakieś
osobiste powody,by tak dogłębnie przestudiować,analizować tę tematykę zdrowia i
choroby. Niestety medycyna klasyczna była i jest bezradna jeśli chodzi o przypadek
mojej choroby. I nie jest to odosobniony wyjątek,lecz można powiedzieć, że dzisiaj to
jest raczej normą. Dzisiaj większość chorób przewlekłych, czy nazwijmy je:
cywilizacyjnymi, jest awyleczalne przez medycynę klasyczną. Tak wielu
więc,podobnie i ja,zwraca się po pomoc w kierunku paramedycyny. Czy ją nazwiemy
holistyczną, intergracyjną, czy ludową,naturalną, itd.. Co można powiedzieć o tych
wszystkich metodach paramedycyny? Można powtórzyć za Hipokratesem … jeśli
masz jakąś boleść,to w przyrodzie, Naturze jest na nią co najmniej jedno dobre
lekarstwo...( cytat dość swobodny). Jest? To bardzo prawdopodobne, tylko czasami
życia nie starcza,by znaleźć adekwatne lekarstwo. I w tym tkwi sens i posłannictwo
zawodu lekarza,medyka. Lekarz musi, a właściwie powinien, znaleźć dla nas to
lekarstwo. Przecież w każdym pojedynczym przypadku nie możemy to my sami
szukać przez całe życie remedium na swoje choroby, od tego są lekarze. Niestety w
rzeczywistości nie ma tak dobrze.
Można też zauważyć,iż każda z tych poszczególnych metod medycyny naturalnej jest
komplementarna z innymi. Praktycznie wszystkie one bazują na pojęciu energii,
tylko że uściślijmy: energii witalnej(prana,mana, ki, qi, chi...). Okazuje się także, że
każdy człowiek,chory ma określoną inklinację do jednej lub kilku z tych metod. I
dzięki nim udaje mu się wyjść z choroby lub maksymalnie podleczyć się. Lecz jest
tak też, iż jeśli komuś pomogła metoda „A” w określonej chorobie, to wcale nie jest
jednoznaczne,iż innemu choremu,nawet na tę samą chorobę,pomoże także ta metoda
„A”. A właściwie jest raczej pewne, że pomoże mu inna metoda, metoda „B”. Czy to
jest więc dziwne? Jak to można wytłumaczyć? Można to wytłumaczyć tylko tym, iż
każdy człowiek jest niepowtarzalny, i że każdy człowiek jest inny. Mamy nie tylko
różne grupy krwi, różne geny, różny wzrost, różną wagę,itd.. ale ewenementem
naszego gatunku jest w ogólności bogata różnorodność ciała i psychiki. Z tego
bogactwa wynikają te wszystkie kłopoty w odpowiednim doborze metody
uzdrowienia.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin