Ksiega Prawdy - Krucjata_Modlitwy_147.odt

(48 KB) Pobierz
Krucjata Modlitwy

Krucjata Modlitwy
pobrane ze strony paruzja.info

(1) Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze
Mój najdroższy Jezu, Ty, który tak bardzo nas kochasz, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc uratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Ciebie obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, by szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, by pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli w każdym czasie.

(2) Modlitwa za światowych przywódców
Mój Przedwieczny Ojcze, w Imię Twojego Kochanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem niewinnych narodów planowanym w ukryciu przez światowe siły. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tych ciężkich życiowych doświadczeń, aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę Twoim dręczonym dzieciom, aby wytrzymały te cierpienia na zadośćuczynienie za grzechy świata przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(3) O uwolnienie świata od lęku
O mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego serca. Modlę się, aby dusze, które doświadczą prawdziwego lęku podczas Ostrzeżenia, zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu wylać się na swoje dusze i uwolnione od lęku pokochały Cię tak, jak powinny.

(4) O zjednoczenie wszystkich rodzin
Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie. Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi.

(5) Chwała Bogu Najwyższemu
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości. Radujemy się i ofiarujemy Tobie, Najwspanialszy Królu, nasze uwielbienie i wychwalamy Cię za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie. Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich stóp, jako Twoi pokorni poddani. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

(6) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
O Jezu, modlę się, aby Bóg w swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego podłą armię od dręczenia niepokojem i zadawania cierpień Twoim dzieciom. Modlimy się o powstrzymanie go i aby karząca ręka została powstrzymana dzięki nawróceniu osiągniętemu podczas Ostrzeżenia.

(7) Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie
Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom z duszami pogrążonymi w ciemności, którzy odrzucają światło Twojego Miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, abyś odpuścił im grzechy, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

(8) Spowiedź
Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów. Przepraszam za zranienia i krzywdy, które wyrządziłem innym. Pokornie modlę się o łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją najświętszą wolą. Błagam o przebaczenie jakichkolwiek przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które sprawią Ci ból i cierpienie. Zabierz Mnie ze sobą do nowej ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność. Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię. Czczę Ciebie i wszystko, co sobą przedstawiasz. Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

(9) Ofiarowanie cierpienia jako dar
O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo. Naucz mnie, abym zrozumiał, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca. Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i hojnością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, aby ratować dusze.

(10) Niesienie płomienia Twojej miłości
Pomóż nam, drogi Jezu, wzrastać bez lęku w Twoje Imię, abyśmy mogli nieść płomień Twojej miłości do wszystkich narodów. Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród wszystkich tych, którzy nie są prawdziwymi wyznawcami Twojego Miłosierdzia. Amen.

(11) O powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów
O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jaka istnieje w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów. Modlę się, abyś wysłuchał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa do niewierzącego świata. Amen.

(12) Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy
O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy przemawiam w Twoje Imię. Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię. Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy mówisz i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości. Amen.

(13) Modlitwa prośby o uwolnienie
Ojcze Niebieski, przez miłość Twojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez mękę na krzyżu zbawił nas od grzechu, prosimy, zbaw wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, drogi Ojcze, Twoim dowodem miłości. Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i uratuj te dusze od wiecznego potępienia. Dzięki Twojemu Miłosierdziu pozwól, aby pierwsi weszli do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.

(14) Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową
O Wszechmogący Ojcze, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość łask. Usłysz moje prośby za moją rodzinę i spraw, aby każdy znalazł oparcie w Twoim kochającym Sercu. O Boski, Niebieski Ojcze, chroń wszystkie dzieci na ziemi od jakiejkolwiek wojny atomowej lub innych działań, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci. Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas. Oświeć nas, abyśmy mogli otworzyć nasze oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę naszego zbawienia bez żadnego lęku w naszych duszach.

(15) Podziękowanie za dar Bożego Miłosierdzia
O mój Ojcze Niebieski, oddajemy Ci cześć i składamy dzięki za ofiarę, jakiej dokonałeś wysyłając Zbawiciela na świat. Ofiarujemy Ci z radością i dziękczynieniem nasze modlitwy pokornej wdzięczności za dar, który dajesz teraz Twoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia. O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością. Amen.

(16) O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
O mój Jezu, trzymaj mnie mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi łaski potrzebne do stania się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy na prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia. Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź mnie w ramiona Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu mogli stanowić jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję, że począwszy od dnia dzisiejszego będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen.

(17) Modlitwa do Matki Zbawienia za ciemne dusze
O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko wszystkich Łask. Ty, która będziesz uczestniczyć w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone i przyjęły miłość i Miłosierdzie okazane przez twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen. 

(18) O powstrzymanie antychrysta i jego grupy
O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta. Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana. Zbaw ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła. Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.

(19) Modlitwa za młodych ludzi
Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w tak strasznej ciemności, żeby rozpoznały twojego umiłowanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą Ludzkość. Nie pozwól odpaść żadnej duszy. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni i proszę ciebie o okrycie dusz twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem.

(20) O powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata
O Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci. Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania strachem Twoich dzieci. Błagam Cię, powstrzymaj go od skażenia Twojego stworzenia i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne. Wysłuchaj moją modlitwę, drogi Ojcze i zbaw wszystkie Twoje dzieci od tego strasznego zła.

(21) Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie Ludzkości
Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący, Stwórco Ludzkości, za miłość i współczucie, jakimi obdarzasz Ludzkość. Dziękujemy za ten Dar Zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom. Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem i o otwarcie ich serc na prawdę ich Życia Wiecznego. Amen.

(22) Dla księży katolickich o podtrzymywanie nauczania Kościoła
O mój ukochany Jezu, zachowaj mnie silnym i utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie w każdym momencie mojego dnia. Nigdy nie dozwól, aby ten płomień miłości migotał lub zgasł. Nigdy nie pozwól, abym był słaby wobec pokus. Daj mi łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności i do stania na straży nauczania Ortodoksyjnego Kościoła katolickiego. Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie. Ślubuję moje zaangażowanie do walki w Twojej Armii, aby Kościół katolicki mógł ponownie wzrosnąć w chwale na powitanie Ciebie, drogi Jezu, kiedy powrócisz. Amen

(23) O bezpieczeństwo dla Benedykta XVI
O mój Przedwieczny Ojcze, w Imię twojego Kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie jakie zniósł, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na Ziemi, aby on także mógł pomóc uratować Twoje dzieci i wszystkie wyświęcone sługi od dręczenia szatana i jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po Ziemi, kradnąc dusze. Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone prawdziwą drogą do Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.

(24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia
O mój Jezu, jesteś światłem ziemi. Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie. Wysławiamy Ciebie. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdą. Amen.

(25) O Ochronę dla wizjonerów z całego świata
O Boże Najwyższy, błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie. Modlę się, żebyś chronił ich przed nienawiścią innych. Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie. Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżaniem, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym, aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem. Amen.

(26) Módlcie się na Różańcu, aby uratować swój naród

(27) Modlitwa o pokój na świecie
O mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o wprowadzenie pokoju w tych umęczonych narodach, które są ślepe na prawdę Twojego Istnienia. Proszę, udziel tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymali się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, które ogarniają cały świat. Amen.

(28) Maryja Panna: modlitwa o zjednoczenie wszystkich Kościołów chrześcijańskich
O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi. Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie w naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze. Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali w Imię Twojego umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię. Kochamy Cię. Jednoczymy się, aby uzyskać siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na Ziemi w czasie prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach. Amen.

(29) Ochrona praktykowania chrześcijaństwa
O mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci. Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą nienawiść do Ciebie. Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły oddawać Ci cześć z godnością i wzniosły się ponad wszelkie prześladowania. Proszę, wypełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Twojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen.

(30) Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych
O mój Przedwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego drogiego Syna, błagam, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby ratować Twoje dzieci na Ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz, otwórz ich oczy na Prawdę o Twojej Miłości, aby mogli przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci w Raju na Ziemi, który z taką Miłością stworzyłeś dla nas zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.

(31) Łańcuch Ochrony
O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci. Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę Twojej miłości. Amen.

(32) Módlcie się, módlcie się,  módlcie się o powstrzymanie aborcji w Irlandii
O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwym czynom aborcji nam zadawanym. Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj. Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić. Módl się o to, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twego Syna i postępować zgodnie z nauczaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

(33) Powstań teraz i przyjmij Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin