Lek Przed Bliskoscia - Janet G. Woititz.pdf

(979 KB) Pobierz
Janet G. Woititz
Lęk przed
bliskością
Jak pokonać dystans w związku
Przekład: Ewa Zaremba
GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Gdańsk 2000
Dedykuję tę ksią kę wszystkim, którzy walczą o bliskość
i przeciwko niej.
Jest ona napisana z myślą o tych, którzy dorastali
w rodzinie dotkniętej problemem alkoholizmu, jak i dla osób,
które wyrosły w innego typu rodzinach zaburzonych.
Spis treści
Podziękowania........................................................... 9
Przedmowa................................................................ 11
Wstęp..........................................................................13
Rozdział 1
Kogo wybierasz na partnera? ................................. 21
Dlaczego wybierasz takich partnerów? .................................21
Rozdział 2
Czym właściwie jest zdrowy związek? .................. 28
Rozdział 3 Problemy w związkach wspólne
dla dorosłych
dzieci alkoholików ................................................... 31
Lęk przed utratą własnego ja ............................................... 32
Lęk przed zdemaskowaniem................................................. 33
Strach przed porzuceniem .................................................... 34
Więzi ..................................................................................... 38
Wra liwość............................................................................ 41
Gniew.................................................................................... 44
Poczucie winy i wstyd........................................................... 47
Depresja ................................................................................ 48
7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin