GIMP. Ćwiczenia praktyczne - Gajda W. - 2011 [pdf ocr].pdf

(12876 KB) Pobierz
Spis treści
Rozdział 1. Interfejs programu
Konfigurowanie zawartości okna Przybornik
Sterowanie widokiem obrazu
Tworzenie nowego obrazu
Formaty plików graficznych i zapisywanie obrazu
Kolory
Palety kolorów
Dodawanie okien dialogowych w przyborniku
Odczyt położenia kursora
Prowadnice i siatka
7
11
12
19
23
24
26
27
29
31
Rozdział 2. Selekcja
Wizualne przedstawienie selekcji
Narzędzia selekcji
Przekształcanie selekcji
Suma, różnica i część wspólna zaznaczeń
Zapisywanie i przywracanie selekcji
Opcje narzędzi do zaznaczania
Precyzyjne wykonywanie zaznaczeń
33
33
36
48
57
61
65
70
Rozdział 3. Warstwy
Kolejność warstw
Wymiary warstw
Tworzenie nowych warstw
Oderwane zaznaczenia
75
77
79
82
88
6
GIMP •
Ć
wiczenia praktyczne
Widoczność i krycie
Kanał alfa
Tryb
Rozdzielanie i
łączenie
warstw
Konwersja warstwy w zaznaczenie
Warstwa i selekcja
Tekst
93
95
100
105
108
110
112
Rozdział 4. Narzędzia do rysowania
Opcje narzędzi do rysowania
Malowanie szybkiej maski
Gradienty i maskowanie warstw
115
120
128
131
Rozdział 5.
Ścieżki
Dodawanie i usuwanie wierzchołków oraz krawędzi
Wyginanie
ścieżek
141
145
150
Rozdział 6. Przekształcenia
Grupowanie warstw
159
176
Rozdział 7. Korekta fotografii
Modyfikacja kolorystyki całej fotografii
Modyfikacja fragmentów zdjęć
Usuwanie plam
Korekta perspektywy
Filtry połówkowe
181
182
193
199
201
202
1
Interfejs programu
Dwoma najważniejszymi oknami programu GIMP są
Przy-
bornik
oraz okno obrazu. Pierwsze z nich jest przedstawione
na rysunku 1.1, a drugie na rysunku 1.2.
Rysunek 1.1.
Okno o nazwie
Przybornik
Przybornik zawiera przyciski najczęściej używanych narzędzi. Jeśli nad
dowolnym z przycisków umieścisz kursor myszy i nie będziesz go prze-
suwać, po chwili ujrzysz wskazówkę informującą o nazwie narzędzia
oraz jego skrót klawiszowy. W ten sposób możesz zidentyfikować
każde z narzędzi dostępnych w przyborniku. Na rysunku 1.3 przedsta-
wiony jest przybornik wraz z opisem narzędzia o nazwie
Zaznaczenie
prostokątne.
Skrótem klawiszowym narzędzia jest
R.
8
GIMP •
Ć
wiczenia praktyczne
Rysunek 1.2.
Okno o nazwie Edytor obrazów GIMP
Rysunek 1.3.
Przybornik
z podpowiedzią
opisującą
pierwsze
dostępne
narzędzie
Okno widoczne na rysunku 1.2 zawiera menu główne, w którym znaj-
dziesz wszystkie opcje dostępne w programie. Także przyciski zawarte
w przyborniku. Na przykład narzędzie
Zaznaczenie prostokątne,
które
zostało wskazane na rysunku 1.3, jest dostępne w menu głównym
Narzędzia/Narzędzia zaznaczania/Zaznaczenie prostokątne.
Rysunek
1.4 przedstawia wygląd menu głównego po rozwinięciu opcji
Narzędzia/
Narzędzia zaznaczania.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin