Przemek i Piotruś - Uwolnienie się z warstw zaszłości 2018.11.30.txt

(0 KB) Pobierz
Wybaczenie wszelkich zaszłoci z dzieciństwa w celu uwolnienia się z wišżšcych, ciężkich emocji.
Zmiana negatywnego programu powstałego z wodš.
Rozłšczenie powišzań powstałych na skutek palenia zioła narkotycznego.
Wszystkie roliny psychoaktywne majš swojego ducha, który działa dla własnych korzyci.
Zażywajšc takš rolinę przyjmujemy jš w swoja przestrzeń.
Człowiek jest energiš i informacjš, elastycznym zbiorem przyjętych programów.
Wszystko co spożywamy i pijemy ma swojš zapisanš emocję i informację.
Oczyszczenie Przemka z programu zamiecania przestrzeni zbędnymi informacjami zapisanymi z przyjmowania i jedzenia różnoci.
Oczyszczenie też Piotrusia i Leszka ze mietnika powstałego na skutek jedzenia.
Nieprawidłowa postawa ciała przy komputerze powodem bóli prawej ręki.
Korzystne właciwoci orgonitów.
Jak samodzielnie oczycić orgonit.
Oczyszczenie orgonitu i nadanie mu własnej intencji działajšcej korzystnie na Przemka.
Ważne jest ograniczone zaufanie do nowej wiedzy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin