cyfry.pdf

(674 KB) Pobierz
Cyfry
Zasady gry
Na początku gry wszyscy gracze wybierają sobie inne pole z cyfrą 0 jako własne
pole startowe. Potem kolejno przesuwają swoje pionki zgodnie ze strzałkami o tyle
kół, ile oczek wypadnie na kostce. Aby móc przesunąć pionek w swojej kolejce
gracz musi sprawdzić, po której stronie liczby stoi pionek. Jeśli na zewnątrz koła
cyfr to, aby się poruszyć musi wylosować więcej oczek niż liczba przy tym polu.
Jeśli we wnętrzu cyfrowego koła to, aby się poruszyć gracz musi wylosować mniej
oczek niż liczba przy tym polu.
Dla ułatwienia pola mają kolor odpowiadającym im
cyfrom.
Jeśli gracz przesuwając swój pionek zauważy po drodze brak cyfry i powie
o tym na głos, to może na zakończenie ruchu przesunąć się dodatkowo o 1 pole
(przejście z 9 na 0 nie jest traktowane jako błąd lub brak cyfry). Wygrywa osoba,
która jako pierwsza okrąży całe koło cyfr.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin