Justyna Bucknall-Holynska - Marek Hlasko na ekranie.pdf

(2266 KB) Pobierz
Marek Hłasko na ekranie
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
SERIA FILMOZNAWSTWO NR 15
J
B
-H
Marek Hłasko na ekranie
Scenariusze – adaptacje – filmowe portrety pisarza
POZNAŃ 2015
Abstract. Bucknall-Hołyńska Justyna,
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze – adaptacje – fil-
mowe portrety pisarza
[Marek Hłasko on Screen: Screenplays, Adaptations and Film Portrait
of the Writer]. Poznań 2015. Adam Mickiewicz University Press. Seria Filmoznawstwo nr 15.
Pp. 220. ISBN 978-83-232-2829-5. ISSN 1642-8595. Text in Polish with a summary in English.
Book titled “Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze – adaptacje – filmowe portrety pisarza”
[
Marek Hłasko on Screen: Screenplays, Adaptations and Film Portrait of the Writer]
is “an original
and conscientious recognition of Marek Hłasko’s works strictly within the context of film”
(Prof. Krzysztof Kozłowski). This monograph consists of three parts. The first part pre-
sents Hłasko’s life and legend as depicted in film, portrays him as a unique writer among
the generation of 1956 and an enthusiast of the cinema which, combined with his passion
and talent for literature, led him to write scripts and screenplays. The second part exam-
ines films based on Hłasko’s writings as well as adaptations of his works, notably those
that were made by students from the celebrated Film School in Łodź. The third and final
part studies documentaries made on Hłasko and considers the different “masks” Hłasko
presented to the world. Through these three parts, Justyna Bucknall-Hołyńska demon-
strates the importance of cinema to Hłasko and his work, and identifies elements behind
the complex image of himself cinema helped to create.
Justyna Bucknall-Hołyńska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Poloni-
styki i Kulturoznawstwa, Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki, 71-065 Szczecin, Poland.
Recenzenci
dr hab. Henryk Depta, prof. UW
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UAM
© Justyna Bucknall-Hołyńska 2015
This edition © Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015
Publikacja sfinansowana z badań statutowych Zakładu Kulturoznawstwa
i Komparatystyki Uniwersytetu Szczecińskiego nr 503-3500-230373
Fotografia na okładce: East News
Projekt okładki: Ewa Wąsowska
Redakcja: Karolina Hamling
Redakcja techniczna: Elżbieta Rygielska
Łamanie komputerowe: Reginaldo Cammarano
ISBN 978-83-232-2829-5
ISSN 1642-8595
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10
www.press.amu.edu.pl
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, fax 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl
Wydanie I. Ark. wyd. 15,0. Ark. druk. 13,75.
DRUK I OPRAWA: EXPOL, WŁOCŁAWEK, UL. BRZESKA 4
Spis treści
Wstęp
..............................................................................................................
R oz dz iał I. Marek Hłasko a film
.............................................................
1. Pierwsze kontakty ze sztuką: lata 1944–1953 ....................................
1.1. Pierwsze lektury i obejrzane filmy, pisanie pamiętnika .............
1.2. Młodzieńcze próby literackie .......................................................
2. Debiut i twórczość krajowa: lata 1954–1958 .....................................
2.1. Od pierwszej publikacji do wydania książki: lata 1954–1956 ....
2.1.1. Druk
Bazy Sokołowskiej
........................................................
2.1.2. Publikacja tekstów w czasopismach ..................................
2.1.3. Praca w „Po prostu” ............................................................
2.1.4. Pisanie opowiadań ..............................................................
2.1.5. Debiut książkowy –
Pierwszy krok w chmurach
..................
2.2. Udział pisarza w filmowych realizacjach .....................................
2.2.1. Praca współscenarzysty
Końca nocy
...................................
2.2.2. Adaptacja opowiadania
Śliczna dziewczyna
.......................
2.2.3. Dialogi do
Skarbu kapitana Martensa
..................................
2.2.4. Okoliczności powstania scenariusza i filmu
Pętla
.............
2.2.5. Długa droga na ekrany
– Ósmy dzień tygodnia
..................
2.2.6. Realizatorskie spory o
Bazę ludzi umarłych
.........................
2.2.7. Filmowa realizacja niewydanej za życia pisarza
Sonaty
marymonckiej
........................................................................
2.3. Życie i twórczość w latach 1956–1958 ........................................
2.3.1. Działalność literacka i filmowa ..........................................
2.3.2. Nagroda Literacka Wydawców za rok 1957 i wyjazd
z kraju ..................................................................................
3. Literatura i film na emigracji: 1958–1969 .........................................
3.1. Hłasko i paryska „Kultura” .............................................................
3.2. Emigracyjne utwory i nieudane projekty filmowe ......................
3.3. Filmowa fabryka koszmarów – pobyt w USA .............................
3.4. Propozycje telewizyjnych adaptacji – Niemcy, Izrael .................
3.5. Śmierć w Wiesbaden .....................................................................
R oz d ział II. Scenarzysta i autor ekranizowany
....................................
1. Prozaik .................................................................................................
1.1. Poetyka opowiadań powstałych w kraju .....................................
1.1.1. Motywy literackie ...............................................................
1.1.2. Świat przedstawiony ..........................................................
7
13
13
13
20
24
24
24
27
28
31
33
36
40
46
46
47
50
59
66
67
67
70
73
73
78
84
88
89
91
91
91
94
96
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin