Piotr i Sylwia - Manifestacja świadomości w formie 2018.01.02.txt

(1 KB) Pobierz
Badanie aury Sylwi i jej ręki.
Czysta intencja i skupienie spowodowała skumulowanie własnej najczystszej energii.
Manifestacja wiadomoci w fizycznoci.
Możnoć natychmiastowej materializacji.
Za sprawš utrzymania dłużej czystej myli i nadania jej energii radoci, spełnienia, skupiamy własnš energię, materializujemy.
Myl i emocja posiada energię, a skupienie kierunkuje tš energię.
Powstawanie nowego jako przejcie własnej energii z najgłębszych poziomów.
Gdy jestemy w stanie czystej wiadomoci, stanie bez myli przycišgamy do siebie najczystszš naszš energię.
W momencie wyrażenia czystej intencji, projekcji, wizualizacji dołšcza czysta energia i następuje przejawienie energii, materializacja.
Człowiek jako forma cišgle się zmienia za pomocš intencji, wizualizacji.
Człowiek traci wiadomoć gdy zacznie utożsamiać się z formš, zamiast patrzeć na całoć.
wiadomoć przejawia się jako radoć, spełnienie, celebracja tej chwili, która jest teraz, bez oceniania.
Człowiek będšc w radoci, uniesieniu podnosi swoje wibracje, może wszystko.
Ubogoć ludzkiego języka aby opisać prawdziwoć zaistniałych sytuacji.
Z wyższego poziomu przekaz i informacje sš bardzo delikatne, subtelne.
Medytacja albo modlitwa jako sposób skupienia uwagi, czyli własnej energii.
Intencja z najwyższego poziomu tzw. czystej materii, stanu zero, z której może powstać wszystko.
Nadanie energii informacji, jako manifestacja w formie.
Energia bez informacji jest niewidzialna.
Człowiek posiadajšcy tylko pięć zmysłów na poziomie umysłu, nie jest w stanie dostrzec energii.
Wchodzšc w stany czystej wiadomoci rozwijamy swoje zmysły, zdolnoci.
Wszyscy materializujemy własne intencje, różni się to tylko rozcišgnięciem w czasie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin