Reportaż o diecezji płockiej.pdf

(935 KB) Pobierz
Wydanie pierwsze,
Warszawa 2015
Wydawca:
Fabuła
Fraza Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Apartamentowa 6, lokal B3
www.fabulafraza.pl
biuro@fabulafraza.pl
Projekt graficzny i
łamanie:
pixeldesigne.pl
Zdjęcie na okładce:
Rafał Masłow
Korekta:
Beata
Strzałkowska
ISBN 978-83-654110-0-6 (epub), 978-83-654110-1-3 (mobi)
SPIS TREŚCI
Andrzej Stankiewicz
GRAJEK, KTÓRY ZOSTAŁ
GRACZEM
Karolina Przewrocka
CZŁOWIEK, KTÓRY ZŁAPAŁ EICHMANNA
Małgorzata Rostowska
KSIĄDZ, KTÓRY ZRZUCA SUTANNĘ
Roman Kubiak
PARSZYWI Z BANDITENSTADT
3
55
95
145
MAŁGORZATA ROSTOWSKA
KSIĄDZ PAWEŁ
ZRZUCA SUTANNĘ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin