Tess_Gerritsen_-_Thrillery_medyczne_-_Jane_Rizolli___Maura_Isles_-_1._Chirurg.pdf

(1382 KB) Pobierz
TESS GERRITSEN
CHIRURG
ZangielskiegoprzełożyłJERZYŻEBROWSKI
WARSZAWA 2005
Tytułoryginału:THESURGEON
Copyright © Tess Gerritsen 2001
PODZIĘKOWNI
Napecjalnepodikowaniaałużyli
Bmce Blake i detektyw Wayne R. Rock z Komisariatu Policji w BostonieoradoktorChriMichalakeaachową
pomoc.
JaneBerkeyDonClearyindreaCirilloacenneuwaginatematpierwejwerjikiążki
Linda Marrow, wydawca, za dyskretne wskazywanie drogi.
MójaniołtróżMegRuley(Każdypiarpotrebujewojej Meg Ruley!).
ImójmążJacobOncególnie
PROLOG
Diiajnajdąjejciało
WiemjaktoitaniePotraiobiewyobraidcałkiemwyraicieciągwydareoktóredoprowadądotego
odkryciaOdiewiątejranonadtepaniuiebiurapodróżyKendall&Lordbadaiediałyprybiurkachtukając
wypielgnowanymipalcamiwklawiaturykomputerówabyareerwowadrejpoMoruródiemnymdlapanimith
iwcaynarciarkiewKloterdlapanaJoneadlapaotwaBrownwtymrokuconowegocoegzotycznego:
możeChiangMaialboMadagakarNicanadtomcącegoNieniePrygodiemuinadewytkotowaryyd
komortTomottoirmyKendall&Lord„Prygodywygodami”Wichbiurepanujedużyruchictodwoni
telefon.
Paniusie szybkoauważążeDianyniemawpracy
KtóranichadwonidojejdomuwBackBayaleniktniepodnieiełuchawkiMożeDianabiereprynicinie
łyyteleonu?lbowyłajużdobiuratylkoipónia?Możebydwielepowodówjejnieobecnocile z
caemgdynadalniebdieodpowiadałanateleonyacnąiniepokoid
PrypucamżetodoorcabudynkuwpucikoleżankDianydomiekaniaWidjakpotrąanerwowo
klucamimówiąc„Jetpanijejpryjaciółką?Napewnoniebdiemiałapretenji?Bdmuiałjejpowiediedże
powoliłempaniwejd”
Wchodądomiekaniaikoleżankawoła„Diano?Jetewdomu?”Idąkorytaremobokoprawionychtarannie
plakatówbiurapodróżyDoorcapodążatużaniąbacącbynicegonieukradła
PotemaglądadoypialniwidiDianterlingipretajeiprejmowadcymtakbanalnymjakkradieżChce
tylkoopucidmiekanieanimwymiotuje
ChciałbymbydtamkiedyjawiipolicjaaleniejetemgłupiWiemżebdąoberwowadkażdyprejeżdżający
amochódwytkichgromadącychinaulicygapiówdająobieprawjakbardomniekuiżebytamwrócid
Nawetteragdyiedąwtarbuckwpatrująciwwitaoknemcujjakciągniemniedotamtegopokojule
jestem jak UlisektóryłuchapiewuyrenprywiąanybepiecniedomatuNierobijiokałyNiepopełni
tegobłdu
PijkawpatrącjakBotonbudiidożyciaWypujdoiliżankitryłyżeckicukruKawamuibydłodka
LubidokonałodWkażdym calu.
oddaliłychadgłoyrenyWywamnieCujijakUliepragnącywyrwadiwiąówaletrymają
mocnoDiiajnajdąjejciałoDowiedąiżewrócilimy
ROZDZIŁPIERWSZY
Rokpóniej
DetektywThomaMoorenielubiłapachulatekuWciągającgumowerkawickiiwbijającchmurtalkucuł
jakwykleżearaogarnągomdłociTenapachwiąałinajbardiejniepryjemnątronąjegopracyijakpie
Pawłowaliniącyipodwpływemokrelonegobodcakojaryłgonieuchronniewoniąkrwiipłynówutrojowych
Wchotregałgożepowinienebradiły
tanąłkoncentrowanypredproektoriumWyedłprotoupałuicułjużnakóreimnypotByłopiątkowe
popołudniedwunategolipcaPowietrepreycaławilgodWcałymBotoniehucałyklimatyatoryaludiponoiły
nerwyNamocieTobintalijużapewnewkorkuciktóryuciekalinapółnocdochłodulaówwMaineMoore’anie
byłowródnichotałodwołanyurlopuabyobejredkomarktóregowcaleniepragnąłobacyd
MiałjużnaobieartuchchirurgicnyktórywyciągnąłwókabielinąwkotnicyTeraałożyłnawłoy
papierowycepekanabutypapieroweochraniacegdyżwidywałcaamicolałoietołunapodłogKrew
fragmenty tkanki... Niebyłbynajmniejcególniechludnyaleniemiałochotyprynoidnabutachdodomuretek
proektoriumPrytanąłnakilkaekundprydrwiachwiąłgłbokioddechiwedłreygnowanydorodka
NatoleleżałyołonitewłokiądącktałtówbyłatokobietaMooretarałiniepryglądadbytdługo
oierekoncentrującwroknaobecnychwproektoriumoobachDoktorhordTierneyipracownikkotnicy
układalinardianatacyPodrugiejtronietołutałaJaneRiolirównieżWydiałuabójtwwBotonieMiała
trydiecitrylataibyłaniewyokąkobietąokanciatympodbródkuRyyjejtwarydawałyiotrejeniż
wykleboniełagodiłyichnieornecarnelokiukryteterapodpapierowymcepkiemaciemneocypatryły
prenikliwiePółrokutemupreniołaiobycajówkiByłajedynąkobietąwwydialeidołojużdokonliktów
midyniąajednymdetektywówdookarżeoomoletowanieekualneibabkiowinimMooreniebył
pewien, czy darzy Rizzoli ympatiąanicyonagolubiJakdotądłącyłyichcilełużbowetounkiiunałżechyba
wolałabytakpootało
ObokRiolitałjejpartnerBarryFrotaweweołyglinaktóregodobrodunapobawionaarotutwar
prawiałażeniewyglądałnawojetrydiecilatFrotpracowałRiolijużoddwóchmieicyiiniekarżyłBył
jedynymcłowiekiemwwydialektórynoiłcierpliwiejejhumory
GdyMoorepodedłdotołuRiolipowiediała
— atanawialimyikiedyijawiz.
— ByłemwpobliżuMainegdyodebrałemwaygnał
— Cekamytuodpiątej
— acynamwłanieekcj— twierdiłdoktorTierney- UważamwicżedetektywMooredążyłnaca—
MkaolidarnodatranąłdrwiakitakenergicnieżeażadwicałaRadkookaywałrodrażnienie
PochodiłGeorgiiibyłwytwornymdżentelmenemktóryuważałżekobietypowinnyachowywadijakdamyNie
lubiłpracowadadiornąJaneRioli
PracownikkotnicypryciągnąłdotołuwóeknardiamirucającMoore’owiprelotnepojreniektóre
mówiłoCymożnauadtejuce?
— Prykromiżeniepojechałenaryby— powiediałdoMoore’aTierney— Chybabdiemuiałodwoład
urlop.
— Jetepewienżetonównachłopak?
W odpowiedzi Tierney odciągnąłprecieradłoodłaniającwłoki
— NaywaiElenaOrti
ChodMoorepodiewałitegocoobacyłwidokoiarypodiałałnaniegojakobewładniającycioCarne
włoykobietyetywniałeodkrwiodtawałyjakkolcejeżowieraodmarmurowo bladej twarzy. -Utamiała
rochylonejakbyatygłewpółłowaKrewodpłynłajużciałaijejranywyglądałyjakpurpuroweramynatle
poarałejkóryJednądwóchwidocnychrantanowiłogłbokiecicienayipodlewegouchaprettnici
krtaoByłomiertelneDrugaranawidniałanikonabruchuNieadanojejpotobyabidłużyłaupełnieinnemu
celowi.
Mooreprełknąłtrudemlin
— Roumiemdlacegociągnliciemnieurlopu
— Jaajmujitąprawą— onajmiłaRizzoli.
UłyałwjejgłoienutotreżeniaBroniławegoterytoriumWiediałkądtoibiereCiągłedrwinyi
ceptycneuwaginajakienarażonebyłypolicjantkibudiływnichagrejPrawdmówiącnieamierałrucadjej
wyzwania. Musieli pracowadraemnadtąprawąiawceniebyłowalcydodominacj
tarałiachowadpełenacunkuton
— Możeaponadmnieecegółami?
Riolikinłagłową
— OiarnaleionoodiewiątejranowjejmiekaniupryWorcetertreetwouthEndwykleokołoótej
prychodiładopracywkwiaciarnikilkaprecnicoddomuTorodinnairmawłanodjejrodicówGdyinie
pojawiłaacliimartwidBratpoedłjejukadinalałjąwypialniDoktorTierneyacujeżemierdnatąpiła
midypółnocąacwartąranodaniemrodinyniemiałaaktualniechłopakainiktwkamienicyniepamitaby
odwiedalijąmżcyniByłapracowitąpobożnądiewcynąKatolickąMoorepopatryłnapregubyoiary
— otałakrpowana
— Tak. TamąnapregubachikotkachnaleionojąnagąMiałanaobietylkobiżuteri
— Jaką?
— NayjnikPiercionekKolcykikatułkabiżuteriąwypialnibyłanietknitaNiechodiłoorabunek
Moorepojrałnainąpoiomąmugnabiodrachoiary.
— Tułówbyłrównieżunieruchomiony
— Miałaprewiąanetamąudaitalitakżeuta
Moorewetchnąłciżko
— Chryste...
PatrącnaElenOrtiprypomniałobienagleinnąkobietKolejnąoiarBlondynkcitymiranaminayii
brzuchu.
— Diana Sterling — rekłpodnoem
— Odnalałemjużraportjejekcji— twierdiłTierney— Nawypadekgdybypotrebowałgoprejred
lebyłotobdneprawaDianyterlingktórąkiedyprowadiłciągleniedawałamupokoju
Rok temu trzydziestoletniąDianterlingatrudnionąwbiurepodróżyKendall&Lordnaleiononagąi
prywiąanątamądołóżkaMiałarocitegardłoibruchbrodniapootałaniewyjaniona
DoktorTierneykierowałwiatłonapodbrueElenyOrtiKrewpłukanojuż wceniejikrawdieranymiały
bladoróżowykolor
— ąjakielady?— pytałMoore
— animjąumylimynalelimykilkawłókienIpryklejonydoranywło
Mooreokaałnagłeaintereowanie
— Należałdooiary?
— ByłowielekrótyJanobrąowy.
ElenaOrtibyłabrunetką
— Poproilimyjużopróbkiwłoówwytkichoóbktóremiałykontaktciałem— wyjaniłaRioli
Tierneykupiłuwagnaranie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin