Cyran_Ks_Kroki_do_wolnosci_od_zlych_duchow.pdf

(506 KB) Pobierz
Ks. dr Włodzimierz Cyran
Kroki do wolności od złych duchów
Przewodnik duchowy
dla osób zniewolonych lub dręczonych
Fragmenty w opracowaniu
Wspólnota Przymierza Rodzin „MAMRE”, ks. Wł.Cyran
www.mamre.pl * mamre@mamre.pl
Wstęp
Niniejszy przewodnik opiera się na około dziesięcioletnim doświadczeniu w posłudze
duszpasterskiej, posłudze modlitwą wstawienniczą, modlitwą o uwolnienie, egzorcyzmowaniem i posługą
charyzmatyczną. Przez te dziesięć lat dokonywaliśmy weryfikacji doświadczeń oraz zgłębialiśmy literaturę,
dane Pisma Świętego, Ojców Kościoła, teologii tradycji chrześcijańskiej. Konsultowaliśmy się także z
katolickimi lekarzami, psychologami i psychiatrami ( m.in . ze Stowarzyszenia Psychologów
Chrześcijańskich, zob. http://www.spch.pl), uwzględniającymi pełną wizję człowieka (także jego wymiar
duchowy), bez redukowania go do sfery somatyczno-psychicznej. Prezentowane dane o zagrożeniach są w
większości oparte na faktach, doświadczeniach egzorcystów i do każdej sprawy można podać ilustrację w
formie świadectwa konkretnych osób cierpiących, którzy doświadczyli wyzwolenia z niewoli złych duchów.
Na podstawie wieloletnich poszukiwań i pomocy osobom zniewolonym doszliśmy do konkretnych
wniosków i rozwiązań, na których opiera się ten przewodnik, który może służyć osobom opętanym lub
nękanym przez złe duchy, które szukają wolności w Chrystusie, ale również pozostałym wiernym.
Wiele osób szuka wolności na drodze jakby uproszczonej, jakby oczekiwali, że ktoś zdejmie z nich po prostu
jakiś czar, podczas gdy droga do wolności wiedzie przede wszystkim najpierw przez ewangelizację, przez zwrócenie
się do Boga w postawie pokory, nawrócenia i wiary, i przez podjęcie także konkretnej pracy nad sobą, z
jednoczesnym korzystaniem z posługi Kościoła, który wstawia się za potrzebującymi. Przewodnik ma pomóc w
osobistej pracy nad sobą i w modlitwie osobom dążącym do wolności. Po każdym etapie (kroku) zrealizowanym przez
1283318277.006.png 1283318277.007.png 1283318277.008.png
osobę cierpiącą według naszego przewodnika może ona prosić o pomoc kapłana-egzorcysty, by podsumował kolejny
krok do wolności przez modlitwę nad osobą cierpiącą, błogosławieństwo lub nawet egzorcyzm.
Zasadniczo pomijamy w naszym przewodniku aspekt psychopatologiczny, a więc nie omawiamy
bliżej chorób psychicznych czy niedojrzałości emocjonalnej, osobowości, które mogą objawiać się nieraz w
podobny sposób, jak zniewolenia czy opętania, a pozostawiamy tę kwestię psychologom i psychiatrom.
Należy przy tym dodać, że rozróżnienie między chorobą psychiczną a opętaniem jest bardzo trudne, a
pewna diagnoza paradoksalnie wymaga zastosowania egzorcyzmu lub wielu egzorcyzmów, bo często zły
duch kamufluje się i podszywa pod chorobę psychiczną. Bywają częste przypadki choroby połączonej ze
zniewoleniem i one są najtrudniejsze. W wielu przypadkach psychiatra musiał odsyłać do weryfikacji przez
kapłana-egzorcystę, bo sama psychiatria nie dysponuje wystarczającymi narzędziami i metodami do
postawienia jednoznacznej diagnozy, szczególnie w wypadku opętania czy zniewolenia połączonego z
zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Leczenie opętanego psychotropami może doprowadzić do takiej
tragedii, jak przypadek Anneliese Michel [1] .
Przygotowanie:
Od dziedzictwa przodków do odpowiedzialności osobistej
Zanim przejdziesz przez kroki do wolności przypatrz się różnym wydarzeniom z twojego życia, aby rozpoznać te
rejony, te wydarzenia, te okresy, które trzeba uwzględnić na drodze do wolności.
1. Historia rodziny
Opisz krótko najważniejsze sprawy dotyczące historii twej rodziny
a) Historia religijności twoich pradziadków, dziadków, rodziców i rodzeństwa
Czy w twojej rodzinie były/są osoby zabobonne? Czym próbowali zapewnić sobie sukces i szczęście (drzewko szczęścia,
amulety, talizmany, podkowa, pawie pióra, słoniki na szczęście, wisiorki z wężem, ze słonikiem, pierścień Atlantydy itp.) [2] ?
Czy przodkowie mieli jakieś kontakty ze spirytystami, satanistami, okultystami, wróżkami, czarownikami?
Czy przodkowie zajmowali się magią, odczynianiem, stosowali dziwne praktyki, wywoływali duchy, dusze zmarłych itp.?
Czy „leczyli” siebie lub ciebie tzw. medycyną niekonwencjonalną (bioenergoterapia [3] , uzdrowiciele z Filipin, seanse
Zbyszka Nowaka – ręce, które leczą, Kaszpirowskiego, Clive Harrisa [4] , Reiki, Feng Shui [5] , różdżkarstwo, wahadełko,
odpromienniki, radiestezja [6] , leki homeopatyczne [7] , zioła energetyzowane okultystycznie, irydologia – czytanie z oczu,
leczenie z moczu, jasnowidztwo [8] , seanse biotroniczne, podejrzane treningi i seanse psychoterapeutyczne [9] , hipnoza [10] ,
akupunktura, akupresura [11] , rebirthing, medycyna chińska, masaże chińskie itp.)? Czy korzystali z usług wróżki lub
czarownicy? Czy wróżyli z kart (np. Tarot [12] )?
1283318277.009.png 1283318277.001.png 1283318277.002.png 1283318277.003.png 1283318277.004.png 1283318277.005.png
 
Czy chodzili na kursy walk Wschodu, medytacje transcendentalne? Czy ćwiczyli jogę, karate, Tai Chi itp.? [13]
Czy przodkowie dopuszczali się zdrady małżeńskiej, aborcji, zabójstw?
Czy przodkowie byli dobrymi ludźmi i życzliwymi, czy może byli zazdrośni, zawistni, nienawistni, czy przeklinali,
złorzeczyli?
Czy przodkowie nadużywali alkoholu czy innych używek?
Czy ktoś przeklinał twoich przodków lub złorzeczył?
b) Historia psychicznych i emocjonalnych chorób w twojej rodzinie
c) Sposób wychowania, relacje rodziców do siebie i do ciebie
Zauważ możliwe konsekwencje
Zaburzenia tożsamości (za B. Dubois, Uzdrowienie relacji w rodzinie, Kraków 2007, 124-125)
Poniższy wykaz przedstawia główne zaburzenia psychologiczne dziecka, któremu nie udaje się zachować
zrównoważonego kontaktu z matką i z ojcem. Skłania się albo ku jednemu, albo ku drugiemu, a skutki tego różnią się w
zależności od płci. Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko nie potrafi żyć w konstruktywnym kontakcie uczuciowym przynajmniej z
jednym ze swoich rodziców, czując się pozbawionym rodziny. Oto droga drzwi do zejścia na margines społeczeństwa i ku
przestępczości!
I – Kontakt sztuczny z matką, ojciec niedostępny
U chłopca
– Zaburzenie tożsamości wobec ojca: zniewieściałość, samogwałt, pociąg do mężczyzn.
– Niedojrzałość psychiczno-uczuciowa, opóźnienia w rozwoju.
– Ucieczka w marzycielstwo lub w uzależnienia (alkohol, narkotyki...).
– Trudności w zaangażowaniu się, niestałość, ucieczka przed odpowiedzialnością.
U dziewczyny
– Pociąg do mężczyzn rzadszy, ale możliwy.
– Niedojrzałość psychiczno-uczuciowa.
– Strach przed mężczyzną (stąd celibat).
– Macierzyństwo sztuczne.
II – Kontakt sztuczny z ojcem, odrzucenie matki
U chłopca
– Panowanie nad kobietą (postawa „podrywacza”, „Don Juana”).
– Paternalizm, autorytaryzm.
– Ucieczka w pracę i w obejmowanie odpowiedzialnych stanowisk.
– Możliwe skłonności depresyjne.
U dziewczyny
– Zakłócenie tożsamości wobec matki: przybieranie postaw męskich, samogwałt, pociąg do mężczyzn.
– Nadmierna skłonność do poddawania się mężczyźnie albo postawa uwodzicielska.
– Anoreksja psychiczna
– Objadanie się (bulimia)
– Możliwe skłonności depresyjne.
d) Czy byłeś chcianym i kochanym dzieckiem przez obojga rodziców? Jeżeli byłeś/łaś adoptowany uwzględnij
również sytuację psychiczną i duchową tych, którzy się tobą opiekowali.
e) Jeśli wychowywałeś/łaś się w niepełnej rodzinie, to zaznacz to i opisz stosunek i relację drugiego rodzica do
ciebie, który nie był obecny w domu (i od jak dawna).
f) Czy w twoim domu nie ma jakichś podejrzanych, demonicznych, kultycznych przedmiotów (figurki bożków,
Buddy, pamiątki z krajów egzotycznych, Południa, Wschodu…, wisiorki, maski, malowidła, rzeźby, amulety,
kolorowe pętle, podejrzane bransolety, chińskie, indyjskie, kadzidełka, przedmioty kultu obcych religii, obrazy
bożków, guru, idoli, odpromienniki...)?
g) Czy dzieją się w twym domu jakieś dziwne zjawiska, które mogą być przejawem działania duchów (stuki,
przemieszczanie się przedmiotów, poczucie czyjejś obecności...)? Czy w twym domu ktoś nie popełnił
samobójstwa?
Twoja historia osobista
a) Czy jesteś ochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim? Czy od Pierwszej Komunii św. uczęszczałeś
zawsze regularnie do spowiedzi św. i Komunii św.?
b) Czy w spowiedzi św. nie zataiłeś kiedyś świadomie i dobrowolnie jakiegoś grzechu ciężkiego? Jeśli tak,
to czy później to wyznałeś?
(Jeśli nie wyznałeś i nadal tkwisz w grzechu świętokradztwa, to postaraj się odbyć spowiedź generalną z
okresu od ostatniej ważnej, nie świętokradzkiej spowiedzi św.)
c) Czy odbywałeś kiedyś spowiedź generalną z jakiegoś dłuższego okresu życia? Jak dawno?
d) Twoje życie domowe od dzieciństwa, aż po dzień dzisiejszy przez przedszkole, szkołę, studia, pracę,
małżeństwo.
e) Zwyczaje i nawyki żywieniowe, a więc, czy nie popadłeś w bulimię, anoreksję, czy nie popadłeś w jakieś
łakomstwo.
f) Nałogi: alkohol, narkotyki, nikotynizm? Czy nie popadłeś w lekomanię?
g) Jak przebiega twój sen? Czy jest spokojny, czy nie doświadczasz jakiś mar nocnych? Czy nie budzisz się
często w środku nocy? Czy w ogóle dobrze sypiasz?
h) Czy nie byłeś w jakiś sposób wykorzystywany seksualnie, psychicznie czy emocjonalnie?
i) Jak wygląda twoje życie wewnętrzne, umysłowe?
j) Czy nie doświadczałeś jakichś myśli obsesyjnych, bluźnierczych, potępiających, potępiających siebie
samego, osłabiających, poniżających?
k) Czy nie miałeś dziwnych kłopotów z koncentracją lub zbyt wybujałej fantazji?
l) Jak zachowuje się twój umysł w kościele, w trakcie modlitwy czy czytania Pisma Świętego?
m) Czy doświadczasz różnych skrajnych emocji? Czy często doświadczasz silnych takich emocji, jak gniew,
zazdrość, smutek, gorycz, lęk, paniczny strach?
n) Czy często doświadczasz niepohamowanego pożądania rzeczy czy osób, a może konieczności robienia
czegoś wbrew sobie, jakichś zachowań kompulsywnych?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin